[RC]Simple CDN Extension 1.0.6

有关 phpBB 3.2.X 的扩展,以及其他系统的整合
回复
头像
davidyin
网站管理员
网站管理员
Medal 3
Medal 3
帖子: 850
注册时间: 2015年11月19日 01:50
联系:

[RC]Simple CDN Extension 1.0.6

帖子 davidyin » 2018年12月27日 15:58

It is bug fix version. Improve the extension coding for validating.
davidyin_simplecdn_1.0.6.zip
(18.05 KiB) 下载 15 次
Features and others, check the previous announcement.
viewtopic.php?f=19&t=816


居住在西八区,有时差,提问请按照“通用提问格式”提问,未必能及时回复,见谅。
提供 phpBB 服务

olalavui
新注册用户
新注册用户
新手上路
新手上路
帖子: 2
注册时间: 2019年1月23日 11:51

Re: [RC]Simple CDN Extension 1.0.6

帖子 olalavui » 2019年1月23日 13:11

I have translate to Vietnamese language

代码: 全选

<?php
/**
*
* @package phpBB Extension - Simple CDN
* @copyright (c) David Yin <https://www.phpbbchinese.com>
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php GNU General Public License v2
* Vietnamese translate by phpBBVietnam <https://phpbbvietnam.com>
*/

if (!defined('IN_PHPBB'))
{
   exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
   $lang = array();
}

$lang = array_merge($lang, array(
	'ACP_SIMPLECDN'					=> 'Simple CDN',
	'SIMPLECDN_CONFIG'				=> 'Cáu hình Simple CDN',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG'			=> 'Simple CDN',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG_EXPLAIN'	=> 'Đây là phần cấu hình cho extension Simple CDN hoạt động. Hiện đang hỗ trợ AWS Cloudfront. <a href="https://phpbbvietnam.com/huong-dan-cau-hinh-simple-cdn-t7.html" target="_blank" rel="nofollow">Hướng dẫn sử dụng extension tại phpBBVietnam</a>',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG_SET'		=> 'Configuration',
	'SIMPLECDN_CONFIG_SAVED'		=> 'Cấu hình cho Simple CDN đã được lưu.',
	'SIMPLECDN_ENABLE'				=> 'Bật Simple CDN',
	'SIMPLECDN_ENABLE_EXPLAIN'		=> 'Bạn muốn kích hoạt sử dụng Simple CDN?',
	'SIMPLECDN_FILE_ENABLE'			=> 'Bật File CDN',
	'SIMPLECDN_FILE_ENABLE_EXPLAIN'	=> 'Chỉ nên bật tính năng này khi forum của bạn là một forum mở. Nếu hạn chế phải đăng ký mới xem được nội dung thì không nên kích hoạt tính năng này.',	
	'SIMPLECDN_URL'					=> 'Simple CDN URL',
	'SIMPLECDN_URL_EXPLAIN'			=> 'Nhập full URL CDN. Nên bắt đầu bằng //, và kết thúc bằng /. VD. //cdn.cloudfront.net/.',
	'SIMPLECDN_URL_PLACEHOLDER'		=> '//cdn.cloudfront.net/',
));


回复